Nowe zasady zwiedzania Muzeum w Lidzbarku Warmińskim

2020-05-19 13:38:49 (ost. akt: 2020-05-29 08:33:50)

Od 19 maja po dwumiesięcznej przerwie otwarty do zwiedzania jest już Zamek w Lidzbarku Warmińskim.

Nowe zasady zwiedzania Muzeum w Lidzbarku Warmińskim
Szanowni Państwo,

Nowa sytuacja wymogła na nas reorganizację zasad zwiedzania Muzeum.
Obowiązkowe będą posiadanie maseczki, dezynfekcja dłoni i pomiar temperatury. Wprowadziliśmy też ograniczenia dotyczące ilości osób mogących jednocześnie przebywać w salach muzealnych. W trakcie zwiedzania prosimy stosować się do zaleceń pracowników Muzeum.

Cieszymy się, że znów możemy Państwa gościć!

Małgorzata Jackiewicz-Garniec, kierownik oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Lidzbarku Warmińskim prezentuje zasady obowiązujące podczas zwiedzania tego pięknego miejsca, pełnego sztuki i historii. Maseczki, dezynfekcja, dystans społeczny - z tym żyjemy od jakiegoś czasu, więc nawet w tych warunkach korzystajmy z uroków spotkania z zabytkiem.REGULAMIN ZWIEDZANIA
MUZEUM WARMIŃSKIEGO/ZAMKU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ODDZIAŁU WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE
NA CZAS EPIDEMII COVID-19


I. Postanowienia ogólne

1. Od dnia 19 maja 2020 r. Zamek w Lidzbarku Warmińskim dostępny jest dla zwiedzających 5 dni w tygodniu: wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela od godziny 10:00 do godziny 17:00. W sytuacjach szczególnych decyzją Dyrektora Muzeum godziny otwarcia i zamknięcia Muzeum mogą ulec zmianie.
2. Kasa Biletowa i sklepik muzealny czynne są od godziny 10:00 do godziny 16:30 (od godziny 13:00 do godziny 13:30 przerwa techniczna).
3. Warunkiem zwiedzania Muzeum/ekspozycji w budynku jest okazanie ważnego biletu wstępu.
4. Przebywanie na dziedzińcu Zamku możliwe jest wyłącznie z biletem wstępu.
5. Wejście na teren Muzeum wiąże się z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.

II. Zasady zwiedzania

1. Zwiedzający na terenie Muzeum zobowiązani są do zasłaniania maseczką ochronną ust i nosa. Ograniczenie nie dotyczy dzieci do 4 lat.
2. Przy wejściu na teren Zamku personel Muzeum będzie prowadził pomiar temperatury. Osoby z temperaturą powyżej 38°C nie zostaną wpuszczone na teren Muzeum.
3. W pomieszczeniu kasy i sklepiku poza obsługą mogą przebywać maksymalnie 3 osoby, zachowując bezpieczną odległość 2 metrów od siebie. Preferowana jest płatność kartą płatniczą.
4. Przy wejściu do Kasy Biletowej i sklepiku muzealnego oraz wieży zamkowej dostępne będą pojemniki ze środkiem do dezynfekcji rąk.
5. Liczba osób przebywających w poszczególnych strefach zwiedzania oraz ruch na schodach regulowane są przez pracowników obsługi Muzeum. Łącznie na całym trakcie turystycznym lidzbarskiego zamku może przebywać jednocześnie maksymalnie 80 osób, na wieży 5 osób.
6. Osoby zwiedzające powinny zachować pomiędzy sobą bezpieczną odległość minimum 2 metrów.
7. Zwiedzanie grupowe zostało czasowo zawieszone, z wyjątkiem:
- Rodziców z dziećmi wymagających opieki (do 13 roku życia),
- Osób wspólnie mieszkających bądź gospodarujących,
- Osób niepełnosprawnych niemogących samodzielnie się poruszać.
- Przy zwiedzaniu indywidualnym można skorzystać z usług przewodnika zamkowego, maksymalnie do 5 osób
8. Dzieci do lat 7 mogą zwiedzać Muzeum wyłącznie pod opieką dorosłych.
9. Duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią prosimy pozostawić w kasie-sklepiku muzealnym.
10. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w kasie sklepiku muzealnego, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.
11. Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się na pół godziny przed ich zamknięciem.
12. Zwiedzający są zobowiązani do stosowania uwag i poleceń personelu Muzeum oraz przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych.
13. W Muzeum obowiązuje zakaz:
- wprowadzania lub wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika – po zgłoszeniu),
- dotykania eksponatów, elementów ekspozycji i wystroju (wnętrz, wystaw)
- samowolnego otwierania zamkniętych drzwi, krat, okien itp.,
- fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lampy błyskowej, dodatkowego oświetlenia oraz statywów. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać pracy Muzeum, przeszkadzać w ruchu i zwiedzaniu innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie dla celów niekomercyjnych. Zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do muzeum,
- fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa na salach ekspozycyjnych,
- palenia tytoniu, e-papierosów oraz używania otwartego ognia,
- wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
- zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;
- wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
14. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
15. Osoby nieprzestrzegające zasad zwiedzania, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu obiektu, zbiorów czy osób, zakłócające porządek i zwiedzanie innym gościom, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych - mogą być poproszone o natychmiastowe opuszczenie Muzeum.
16. Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych w czasie zwiedzania.
17. Uprasza się o zachowanie ciszy na terenie Muzeum.
18. W szczególnych przypadkach związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dotyczących przyczyn technicznych Dyrektor Muzeum może zarządzić zamknięcie dla zwiedzających Zamku w Lidzbarku Warmińskim.

Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać mailowo: lidzbark@muzeum.olsztyn.pl


INSTRUKCJA ZWIEDZANIA
Muzeum Warmińskiego/Zamku w Lidzbarku Warmińskim,
Oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
w warunkach epidemiologicznych COVID-19


Zamek biskupów w Lidzbarku Warmińskim udostępniony będzie zwiedzającym 5 dni w tygodniu: wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela, w godzinach 10.00 – 17.00.
Kasa i sklepik muzealny czynne od 10.00 do 16.30, z przerwą techniczną na dezynfekcję od 13.00 do 13.30.
Zamek będzie nieczynny dla zwiedzających w poniedziałek i czwartek.


Turyści muszą być zabezpieczeni w maseczkę zasłaniającą usta i nos.
Zgodnie z zasadą 1 os./15 m2:
Jednocześnie na całym trakcie turystycznym może przebywać 80 osób, na wieży 5 osób.
Multimedialna wystawa stała „Dzieje budowlane zamku biskupów w Lidzbarku Warmińskim” jest całkowicie wyłączona ze zwiedzania.
Do poszczególnych sal ekspozycyjnych, stref zwiedzania wejście regulują pracownicy muzeum.
Przy zwiedzaniu indywidualnym można skorzystać z usług przewodnika zamkowego, maksymalnie do 5 osób.
Kasa biletowa, sklepik – jednocześnie mogą przebywać 3 osoby
Przebywanie na dziedzińcu Zamku możliwe jest wyłącznie z biletem wstępu.

Ruch turystyczny odbywa się płynnie, zgodnie z zaleceniami pracowników Zamku, którzy dbają o to, by liczba osób przebywających jednocześnie w jednym pomieszczeniu była zgodna z wytycznymi w warunkach epidemiologicznych COVID 19.

Ustalono trzy różne trasy zwiedzania, tak aby usprawnić płynność ruchu turystycznego i zmniejszyć zagrożenie.

Zwiedzanie Zamku w Lidzbarku Warmińskim;
Dozorca-Bileter (w razie konieczności przy pomocy pracownika WSO) kieruje ruchem turystycznym. Wita gości, zwraca uwagę na maseczkę, wskazuje punkt dezynfekcji rąk, mierzy temperaturę.
W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 38 stopni kieruje tę osobę na ławkę na parchamie przy wschodnim murze, oferuje pomoc w wezwaniu służb sanitarnych, powiadamia dyrekcję Muzeum.
Jeśli osób jest za dużo, prosi, aby poczekały: na parchamie, na moście, na ławach pod krużgankami. Kieruje właściwą liczbę osób do kasy.

Sprawdza bilety, kieruje - w razie potrzeby zależnej od ilości osób - na trzy trasy turystyczne;

Trasa zwiedzania I
Zbrojownia
Piwnice
Hol zamkowy
Izba przejściowa
Wielcy mieszkańcy
Sypialnia biskupów
Kredens
Letni Refektarz
Sala Obrad
Krużganki
Kaplica
Wielki Refektarz
Sala audiencyjna
Izba przejściowa
Galeria Malarstwa Polskiego
IMAGO
Pastele
Galeria na Poddaszu
Zejście z traktu starą klatką schodową na krużganek górny

Trasa zwiedzania II
Zbrojownia
Piwnice
Hol zamkowy
Izba przejściowa
Sala audiencyjna
Wielki Refektarz
Kaplica
Krużganki
Sala Obrad
Letni Refektarz
Kredens
Sypialnia biskupów
Wielcy mieszkańcy
Izba przejściowa
Galeria Malarstwa Polskiego
IMAGO
Pastele
Galeria na Poddaszu
Zejście z traktu nową klatką schodową na dziedziniec

Trasa zwiedzania III (skrócona)
Dziedziniec
Krużganki
Sala Obrad
Letni Refektarz
Kredens
Sypialnia biskupów
Wielcy mieszkańcy
Izba przejściowa
Sala audiencyjna
Wielki Refektarz
Kaplica
Zbrojownia
Brama- wyjście

Ilość pracowników jednocześnie zaangażowanych w proces udostępniania zwiedzającym – 14 osób zatrudnionych, dziennie od 9 do 7 osób, plus 2 przewodników i 2 pracowników WSO.

Toalety publiczne znajdujące się w przyziemiu dostępne tylko turystom, będą dezynfekowane na bieżąco, w zależności od potrzeb.

Pracownicy zamku korzystają z trzech toalet służbowych.
Wszyscy pracownicy obsługi, którzy mają bezpośredni kontakt ze zwiedzającymi, wyposażeni są w środki ochrony osobistej: przyłbice, maseczki, rękawiczki, fartuchy flizelinowe do sprzątania. Do dyspozycji posiadają środki dezynfekujące i odkażające.

Kalendarium

« wtorek, 7 lipca 2020 »
Pn Wt Śr Czw Pt So N
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Zobacz pełne kalendarium »

Samorzad Wojewodztwa

Poznaj lepiej nasz region:

facebook youtube

wtorek 7 Lipca
  • Kwartalnik I/2020
  • Ankieta
  • 90-lecie polskich szkół na Warmii i Mazurach
  • Oferta najmu sal
  • Film promocyjny Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Katalog on-line biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Doposażenie pracowni edukacyjnych Muzeum Przyrody - baner
  • Strona projektu: