Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie » Muzeum w Lidzbarku Warmińskim » Galerie » Święto patronki zamku – Katarzyny Aleksandryjskiej - 25.11.14 r.