Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie » Muzeum w Lidzbarku Warmińskim » Galerie » XXXVII Wojewódzki Konkurs Krasomówczy