Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie » Muzeum w Lidzbarku Warmińskim » Galerie » Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego