Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie » Muzeum w Lidzbarku Warmińskim » Galerie » Malowidła w krużganku lidzbarskiego zamku