Sala audiencyjna, Biblioteka

2010-07-14 00:00:00 (ost. akt: 2015-05-12 08:39:52)

Obecny wygląd sali pochodzi z końca XV wieku. Sala została wtedy podwyższona i nakryta wielogwiaździstym sklepieniem, wspartym na ośmiu wspornikach. W tej sali biskup Łukasz Watzenrode (1489–1512), wuj Mikołaja Kopernika, przyjmował posłów, których wprowadzano albo przez Wielki Refektarz, albo wprost z krużganków poprzez ostrołukowe wejście zlikwidowane w XVII wieku.

Sala audiencyjna, Biblioteka
Istniejące przejście, ozdobione od strony krużganków portalem z piaskowca, pochodzi z 2. połowy XVII wieku; ufundował je biskup Michał Stefan Radziejowski (1679–1688). W przejściu zachował się fragment starej posadzki ułożonej w „jodełkę”. Od czasów Jana Dantyszka (1537–1548) w sali mieściła się biblioteka, która w 1633 roku zawierała: 164 dzieła teologiczne, 179 ksiąg historycznych, 175 prawniczych i 266 „świeckich i heretyckich”.
W latach 1936–1937 podczas prowadzonych prac konserwatorskich odkryto fragment niszy z zarysem XIV-wiecznej arkady. Natomiast w latach 1971–1974 odkryto i częściowo zrekonstruowano malowidła. Do celów dokumentacyjnych zachowano na jednej z wysklepek sklepienia fragment malowidła późniejszego.

Audience Chamber, Library
Its present decor comes from the end of the XV c. Then it was made higher and covered present many stellar vault leaning on the eight corbels. In this chamber bishop Lukas Watzenrode (1489–1512), Nicolas Copernicus’s uncle, saw emissaries, who were brought through the Grand Refectory or straight from the cloisters through the pointed arches entry closed down in the XVII c. The present passage, decorated by a sandstone portal, comes from the second half of the XVII c. and was founded by bishop Michael Stefan Radziejowski (1679–1688). In the passage has survived a fragment of the old flooring, arranged as a “fir”. Since the time of bishop John Dantyszek (1537–1548) has been situated in this chamber a library, where in 1633 were: 164 theological books, 179 historical books, 175 law and 266 “secular and heretical” books.
In the years of 1936–1937, during the restoration works was discovered a fragment of the alcove with an XVI c. arcade. In the time between 1971 and 1974 have been discovered and reconstructed murals. As documentation are left the fragments of the oldest mural.

Audienzsaal
Der zwischen dem 16. und 18. Jh auch als Bibliothek genutzte Audienzsaal wurde zeitweise auch kleiner Remter genannt. Sein jetziges Gewölbe stammt aus dem 15. Jh. Anfangs niedriger geplant und ausgeführt (wie in der Ostwand sichtbar) wurde es nachträglich erhöht.
An die Nordwand des Audienzsaals wurde im 16. Jh unter Bischof Andreas Batory (1589–1599) der sogenannte „Batorypalast” gebaut. Bis zum 18. Jh wurde er von den Bischöfen als Wohnraum genutzt. Danach wurde er mangels entsprechender Sicherung abgetragen.


Прмёмный зал, Библиотека

Современный вид зала относится к концу XV века.. В то время его достроили и покрыли звёзднообразными сводами, опирающимися на восьми кронштейнах (консолях). В этом зале дядя Николая Коперника Лукаш Ваченроде принимал послов. Гостей вводили в зал или через Большую трапезную , или прямо с внутренней галереи. Второй вход был закрыт в XVII веке. Существующий до наших дней переход со стороны галереи украшен порталом из песчаника. Он относится к второй половине XVII века, а его учредителем был Михал Стефан Радзеёвски (1679–1688). В переходе сохранился фрагмент старогопола,уложенного ,, ёлочкой”. C времён Яна Дантышка (1537–1548) в приёмном зале находилась библиотека, которая в 1633 году насчитывала 164 теологических тома, 179 исторических книг, 175 юридических и 266 ,,светских (мирских) и еретических.”
Во время реставраторских работ, проведённых в 1936–1937 годах, был открыт фрагмент ниши с зарисовкой четырнадцативечной аркады. В 1971–1974 гг. была открыта и частично реконструирована роспись. Для документальных целей на небольшой части сводов сохранили фрагмент росписипозднейших времён.


Kalendarium

« niedziela, 14 kwietnia 2024 »
Pn Wt Śr Czw Pt So N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Zobacz pełne kalendarium »

Samorzad Wojewodztwa

Poznaj lepiej nasz region:

facebook youtube

niedziela 14 Kwietnia
  • Mikołaj Kopernik – Gra
  • Stowarzyszenie Miłośników Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap
  • Logo roku Mikołaja Kopernika
  • Oferta najmu sal
  • Katalog on-line biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Centrum Spotkań Europejskich
  • Strona projektu: