Kapliczka domowa (tzw. Oratorium Watzenrodego)

2010-07-14 00:00:00 (ost. akt: 2015-05-12 08:37:02)

Kapliczka domowa (tzw. Oratorium Watzenrodego)
Pomieszczenie znajduje sie na poziomie Wielkiego Refektarza, w kwadratowej podstawie wieży. Nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Wszystkie malowidła (odkryte w latach 1928–1933) powstały na zlecenie biskupa Łukasza Watzenrode (1489–1512), wuja Mikołaja Kopernika. Przedstawiają cztery tematy biblijne – Adorację Boga, Św. Jana na Patmos, Ofiarę Abrahama i Mojżesza na Górze Synaj, a także Chustę św. Weroniki oraz herby – Biskupstwa Warmińskiego (ściana na wsprost wejścia, z lewej) i herb fundatora, biskupa Łukasza Watzenrode (ściana na wsprost wejścia, z prawej). We wnękach okiennych namalowano herby poprzedników Łukasza Watzenrode – z lewej Pawła Legendorfa (1458–1467), po środku Jana Abezier (1415–1424), zaś z prawej Mikołaja Tungena (1467–1489). W tym samym czasie powstał malowany mur z blankami, a wysklepki sklepienia ozdobiono dekoracją maswerkową.
Z przedsionka, klatką schodową wewnątrz muru, schodzi się do lochu więziennego, umieszczonego pod oratorium. Natomiast nad oratorium znajduje się pomieszczenie, w którym na przestrzeni wieków XVII i XVIII mieścił się skarbiec.


Home Chapel in the Tower
This chamber is on the level of the Grand Refectory, in the square base of the tower. Covered crossed – ribbed vault. All paintings (discovered in 1928–1933) were built on the order of bishop Lukas Watzenrode (1489–1512), Nicolas Copernicus’s uncle. They show four biblical topics: Adoration of God, Saint John from Patmos, Abraham and Moses sacrifice on the Sinai Mountain, Saint Veronica’s scarf. Also coat-of-arms of Warmia’s Bishopric (left wall, straight from the enter) and the founder, bishop Lukas Watzenrode (right wall, straight from the enter). In the windows’ alcove we’ve coat-of-arms of Lukas Watzenrode’s predecessors – from left Paul Legendorf (1458–1467), in the middle John Abezier (1415–1424) and on the right Nicolas Tungen (1467–1489). In the same time a wall has been painted with merlon.
From the vestibule, stairwell inside the wall, is a walk down to the prison, straight under the chapel, directly above the chapel was the treasure in the XVII–XVIII c.


Hauskapelle, Kerker und Turm
Die Hauskapelle wurde auch Kaplelle des Bischofs Lukas Watzenrode (1489–1512) genannt, da der Onkel Nikolaus Kopernikus die Wandbemalung in Auftrag gab. Zu sehen sind biblische Szenen von Issaks Operung, Moses, der die Gesetzestafeln bringt, Elias Himmelfahrt, Kaiser Augustus und der tiburtinischen Sibylle sowie Johannes auf Patmos. Ausserdem finden sich die Wappen des Ermlands (links), des Bischofs Watzenrode (rechts), sowie der Bischöfe Paul Leggendorff (1458–1467, links), Johann III Abezier (1415–1424) und Nikolaus Thüngen (1467–1489, rechts).
In den darunterliegenden Kerker wurden Gefangene nach werlorener Gerichtsverhandlung mit Hilfe der Seilwinde hinuntergelassen. Da ihnen fortan keine Hilfe mehr zuteil wurde, wurde das Verlies auch «Kammer des Vergessens» genannt.
Im 17. und 18. Jh befand sich im Turm zudem die Schatzkammer, zu welcher der Bischof von hier aus Zugang hatte.


Домашняячасовнявбашне
(так называемая оратория лукаша ваченроде)

Прикрытое крестообразными ребристыми сводами помещение находитсяна уровне Большой трапезной в квадратной части главной башни. Все открытые в 1928–1933 гг. стенныеросписи были написаны по поручению дяди Николая Коперника Лукаша Ваченроде (1489–1512). Они представляют библейские темы. Это Обоготворение Бога, святой Иоан (Ян) наПатмос, жертва Авраама, Моисей на горе Синай, а такжеплаток святой Вероники и гербы Варминьской Епархии. Роспись находится на стене напротив входа в часовню. В оконных нишах сохранились гербы предшественников Лукаша Ваченроде: слева – Павла Легендорфа (1458–1467), в середине – Яна Абезиер (1415–1424), а справа – Миколая Тунгена (1467–1489). В то же время была написана стена с зубцами, апотолокукрасили ажурной каменной резьбой.
Из маленькой прохожей по внутренней лестнице спускаемся в темницу, находящуюся прямо под ораторией. Над ораторией на протяжении XVII и XVIII веков находился замковый сейф (сокровишница).Kalendarium

« środa, 29 maja 2024 »
Pn Wt Śr Czw Pt So N
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Zobacz pełne kalendarium »

Samorzad Wojewodztwa

Poznaj lepiej nasz region:

facebook youtube

środa 29 Maja
  • Mikołaj Kopernik – Gra
  • Stowarzyszenie Miłośników Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap
  • Logo roku Mikołaja Kopernika
  • Oferta najmu sal
  • Katalog on-line biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Centrum Spotkań Europejskich
  • Strona projektu: