Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie » Muzeum w Lidzbarku Warmińskim

Sklep » Monografie

Gazeta Olsztyńska, Ojców mowy, Ojców wiary…

2.00 zł

Pierwszy numer „Gazety Olsztyńskiej” ukazał się16 kwietnia 1886 r. Nakład Gazety w latach 1886 – 1891 wzrastał bardzo powoli. Początkowo ukazywała się w ilości 180 egz. Przeznaczeniem „Gazety Olsztyńskiej” była obrona języka polskiego i wiary katolickiej narodowo uświadomionych Polaków w tym regionie Prus Wschodnich. Przez ponad pół wieku „Gazeta Olsztyńska” służyła miejscowym Warmiakom, określającym swoją narodową tożsamość, jako elementarz i podręcznik historii.


 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Staniszewski

 

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 1991 r.

Wydanie 1

 

Nakład 10 000

Regulamin sprzedaży wysyłkowej

Inne produkty w sklepie