Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie » Muzeum w Lidzbarku Warmińskim

Sklep » Monografie

Kaplica na zamku w Lidzbarku Warmińskim.

22.00 zł Dodaj do koszyka

 

Publikacja powstała na zakończenie dwóch projektów zrealizowanych w latach 2008–2010 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ich efekcie zakonserwowano w kolejności oba ołtarze boczne, pochodzące z nich antepedia oraz obraz z prawego ołtarza bocznego „Św. Jerzy przed namiestnikiem rzymskim” – jedyny zachowany na miejscu z osiemnastowiecznego wyposażenia kaplicy. Do lewego ołtarza bocznego dopasowano – w miejsce zaginionego – obraz Ukrzyżowania, pochodzący z nieistniejącego kościoła patronackiego rodu Kreytzenów w Piastach Wielkich koło Górowa Iławeckiego. Natomiast w wypadku ołtarza głównego odtworzono jego historyczny wygląd, tj. zakonserwowano, namalowano kopię obrazu „Mistyczne zaślubiny św. Katarzyny Aleksandryjskiej” oraz odtworzono witraż z przedstawieniem św. Józefa z Dzieciątkiem. Książka stanowi swoisty zapis z przebiegu projektu oraz udostępnia wyniki badań z zakresu historii samego wnętrza oraz historii sztuki i konserwacji w wypadku malarstwa, rzeźby i zabytkowych tkanin.
 
Zawartość:
A. Rzempołuch, Kaplica na zamku w Lidzbarku Warmińskim jako przestrzeń sakralna i miejsce fundacji artystycznych
I.B. Kluk, Obrazy w kaplicy zamkowej w Lidzbarku Warmińskim: Św. Jerzy przed cesarzem Dioklecjanem – Mistyczne zaślubiny św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Ukrzyżowanie
M. Okulicz, Antependia z zamkowej kaplicy św. Katarzyny. Przebieg prac konserwatorskich przy antependiach w ołtarzach Świętego Krzyża i św. Jerzego
A. Ramotowska, Prace konserwatorskie przy ołtarzach w kaplicy zamkowej
Aneks I: Kielich mszalny fundacji biskupa Henryka Sorboma (1379)
Aneks II: Ordynacja zamku lidzbarskiego (wybór)
Aneks III: Inwentarz zamku w Lidzbarku Warmińskim z roku 1537
Aneks IV: Tablica z łacińskim napisem upamiętniającym konsekrację ołtarzy fundacji biakupa Krzysztofa A.J. Szembeka (1726)
Źródła i bibliografia (wybór)

 

Dzieje – Architektura – Fundacje artystyczne – Konserwacja i restauracja
Wydanie 1, Olsztyn 2010, 142 strony, format 20x21 cm, nakład 1000 egz.
Muzeum Warmii i Mazur, ISBN 978-83-60016-30-5
 

Regulamin sprzedaży wysyłkowej

Inne produkty w sklepie